Vasikan terveyden tukeminen, osa II PERUTTU

04.10.2019 - 05.10.2019
Kylpylähotelli Rauhalahti

| Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio


TILAISUUS ON PERUTTU VÄHÄISEN OSALLISTUJAMÄÄRÄN VUOKSI!

Kohderyhmä:
Nautapraktiikkaa ja terveydenhuoltotyötä tekevät eläinlääkärit

Käytännönläheisen ja samalla vahvasti tuoreimpaan tutkimustietoon pohjautuva koulutus jatkona syksyllä 2018 järjestetylle Vasikan vastutuskyvyn tukeminen -koulutukselle. Koulutuksen ensimmäisenä päivänä käsitellään vasikan hyvinvointia ja vastuskykyä sekä toimenpiteiden aiheuttamaa kipuja  ja  kivun nykyaikaista käytännön hoitamista. Toisena päivänä fokuksessa ovat vasikoiden tavallisimmat sairaudet (ripulit, napa,- nivel- ja hengitystietulehdukset)  ja niihin liittyvä sairauskäyttäytyminen. Käytännössä perehdymme siihen kuinka sairauksia voitaisiin ennaltaehkäistä ja hoitaa erilaisissa kasvatusolosuhteissa. Mitä hyötyä on esimerkiksi kivun hoitamisesta ja tehoavatko rokotteet?

Kouluttaja Ann-Helena Hokkasen koulutuksissa on tapana olla erinomaisen hyvät ennakko- ja luentomateriaalit!

Lisätiedot:
Koulutussuunnittelija Outi Hälli (outi.halli@fennovet.fi, 050-4005710)

Perjantai 4.10.2019

11.30              Ilmoittautuminen ja kahvi

 12.00              Vasikoiden hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät

Mitä eläinten hyvinvointi on? Mitkä tekijät vaikuttavat vasikoiden hyvinvointiin ja kuinka sitä voidaan parantaa?

13.15              Lyhyt tauko

13.30              Vasikoiden vastustuskyky ja stressi

Mistä vasikoiden vastustuskyky koostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Miten emän vointi tiineysaikana vaikuttaa syntyvän vasikan terveyteen? Mitkä tekijät aiheuttavat vasikoille stressiä? Miten stressi vaikuttaa vasikoiden terveyteen? Miten voimme vahvistaa vasikoiden vastustuskykyä käytännössä?

14.30             Ruokatauko

 15.30             Toimenpiteiden aiheuttama kipu ja sen hoitaminen vasikoilla

Mitä kipu on? Miten vasikat aistivat kipua? Mitä vasikoiden elimistössä tapahtuu niiden kokiessa kipua? Miten kipu muuttaa vasikoiden käyttäytymistä? Mitä kivulle herkistyminen tarkoittaa? Miksi nuorille eläimille tehtyjen toimenpiteiden aiheuttaman kivun hoitaminen on erityisen tärkeää? Miten toimenpiteiden aiheuttamaa kipua voidaan käytännössä hoitaa?

17.45              Kahvitauko

18.05             Edellinen aihe jatkuu

Miten vasikoiden kivunhoidossa vaikuttavat rauhoitteet, puudutteet, ketamiini, opioidit ja tulehduskipulääkkeet? Mitä uutta olemme oppineet vasikoiden nupoutuskivusta?

19.00-19.15    Keskustelua ja ensimmäisen luentopäivän päätös

 

Lauantai 5.10.2018

8.30                Ilmoittautuminen ja aamukahvi

 9.00                Vasikoiden sairauksien ja niiden ennaltaehkäisyn sekä hoitamisen erityispiirteitä

Miten vasikoiden taudit tarttuvat? Miten tilan tehokas tautisuojaus ja hyvät olosuhteet edistävät vasikoiden terveyttä? Miksi ternimaidon saaminen on niin tärkeää vasikoiden vastustuskyvylle? Miksi vasikoiden sairaudet on syytä tunnistaa ja hoitaa nopeasti?

10.15             Lyhyt tauko

10.30             Vasikoiden tulehdussairaudet ja sairauskäyttäytyminen

Mitä tulehdusreaktion aikana tapahtuu? Mitä eläinten sairauskäyttäytyminen on? Mitkä tekijät voivat estää sairauskäyttäytymistä? Kuinka voimme edistää sairaiden vasikoiden toipumista mahdollistamalla sairauskäyttäytymisen? Miten tehokas kivun hoitaminen nopeuttaa sairaiden vasikoiden toipumista?

 11.30             Lounas

12.30             Vasikoiden napatulehdusten, ripulien ja niveltulehdusten ennaltaehkäisy ja hoitaminen

Miten voimme ennaltaehkäistä vasikoiden napatulehduksia, ripuleita sekä niveltulehduksia lypsykarjatiloilla, mutta myös vasikkakasvattamoissa? Miksi hyvät olosuhteet ovat erityisen suuressa roolissa näiden sairauksien ennaltaehkäisyssä? Miten karjan emien rokottaminen suojaa vasikoita ripulia aiheuttavilta taudinaiheuttajilta? Miten näitä sairauksia ja niiden aiheuttamaa kipua voidaan hoitaa?

13.45             Kahvitauko

14.15             Vasikoiden hengitystietulehdusten ennaltaehkäisy ja hoitaminen

Miten voimme terveydenhuoltotyön avulla ennaltaehkäistä vasikoiden hengitystietulehduksia lypsykarjatiloilla ja vasikkakasvattamoissa? Miten vasikoiden rokottaminen suojaa vasikoita hengitystietulehduksia aiheuttavilta taudinaiheuttajilta? Mitä intranasaalirokotteet ovat ja miten ne toimivat? Miten vasikoiden hengitystietulehduksia ja niiden aiheuttamaa kipua hoidetaan? Miksi kivun ja tulehduksen lievittäminen on erityisen tärkeä osa hengitystietulehduspotilaan hoitamista?

16.00 – 16.15 Keskustelua ja tilaisuuden päätös


ELT, Dipl. ECAWBM-WSEL Ann-Helena Hokkanen, Helsingin Yliopisto, TERVA-hanke

Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenille 200 euroa/ yksi päivä ja 350 euroa/ kaksi päivää ilmoittauduttaessa 31.5.2019 mennessä. Välillä 1.6.-31.8.2019 hinta on 250 euroa/ yksi päivä ja 450/ kaksi päivää ja 1.9.2019 alkaen 295 euroa/ yksi päivä ja 495 euroa/ kaksi päivää.

Ei-jäsenten hintaan lisätään 20 % korotus. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Ilmoittaudu tapahtumaan

Ilmoittaudu

Fennovetin koulutusten yleiset peruutusehdot


Ilmoittautuminen koulutuksiin on sitova.

Osallistumispaikka voidaan siirtää kuluitta samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle. Osallistujan vaihtamisesta on ilmoitettava Fennovetille ennen koulutuksen alkamista.

Yli 30 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista veloitetaan peruutuskuluina 50 euroa. Mikäli peruutus tapahtuu 15-29 vrk ennen koulutusta, koulutuksen hinnasta peritään 50 %. Mikäli osallistuminen perutaan 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkamista tai myöhemmin, koulutuksen hinta on maksettava kokonaisuudessaan. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastapaukset, joiden kohdalla veloitetaan vain 50 euron peruutuskulut.

Mikäli koulutus joudutaan peruuttamaan, palautamme jo maksetut osallistumismaksut. Muita osallistujalle mahdollisesti aiheutuneita kuluja, kuten hotelli- ja matkakuluja, emme korvaa. Päätös mahdollisesta peruutuksesta vähäisen osallistujamäärän vuoksi pyritään tekemään viimeistään 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkamista. Tämän jälkeen koulutus peruutetaan ainoastaan pakottavista, Fennovetista riippumattomista syistä.

Uutiskirje